អគុណសម្រាប់កាគាំទ្រណា~♡
Fb : ហានី គីម
  • JoinedJanuary 22, 2021
Stories by ហានី គីម
សំណប់ចិត្ត President  by Joonrie
សំណប់ចិត្ត President
"ទោះជាបងមានចរឹកដូចជាកូនក្មេងក៏បងនៅតែជាបេះដូងរបស់អូន"ទាំងនេះជាពាក្យដែលនាងតែងតែនិយាយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែ...
ranking #324 in taehyung See all rankings
ប្រពន្ធខ្ញុំជាកូនក្មេង (ចប់) by Joonrie
ប្រពន្ធខ្ញុំជាកូនក្មេង (ចប់)
គីមថេយ៉ុង ♡ ជុងជីណា មានប្រពន្ធក្មេងដែលអាយុប្អូនរហូតដល់ទៅ១១ឆ្នាំពិបាកខ្លាំងពេលដែលនាងកូស្វាមីម្ដងៗសឹងតែខលទៅរកឡា...
ranking #67 in taehyung See all rankings