Một con Hủ Nữ A.R.M.Y bất diệt 😄

Tui là con Ship KookMin , JiKook ❤ . 1 con thừa muối 😂
  • JoinedJune 21, 2017


Following


Story by Vũ Hàn Băng
Cô Nàng Băng Tuyết by JeonJungkook-Jikook
Cô Nàng Băng Tuyết
Truyện đầu tay , chưa có nhiều kinh nghiệm cần mọi người góp ý kiến và sửa chửa . Cảm ơn Ý chính : Nó cũng...
1 Reading List