⠀⠀⠀⠀⠀© 𝐄𝐌𝐌𝐀 𝐋𝐄𝐌𝐈𝐄𝐔𝐗╰ ✧₊˚𝂅ֻּ۠🥢𝆟𓄹
⠀⠀⭏ 𝟗𝟖• ꒷꒦꒷꒦ ⨾⨾ ইতালিয়ান মাফিয়া ฅ ฅ ฅ ฅ
҂ 𝖺𝗁𝗈𝗀𝖺́𝗇𝖽𝗈𝗆𝖾 𝖾𝗇 𝖾𝗅 𝗁𝗎𝗆𝗈 𝖽𝖾 𝗆𝗂 𝖼𝗂𝗀𝖺𝗋𝗋𝗂𝗅𝗅𝗈,
⠀𝗉𝖾𝗇𝗌𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗉𝗈𝗋 𝗊𝗎𝖾́ 𝗍𝗈𝖽𝖺𝗏𝗂́𝖺 𝗊𝗎𝗂𝖾𝗋𝗈 𝖾𝗌𝗍𝖺𝗋
⠀⠀𝖼𝗈𝗇 𝗏𝗈𝗌. 𝖘𝖎𝖓𝖌𝖑𝖊.' 𝖇𝖘𝖝𝖑.' 𝖎𝖙𝖆𝖑𝖎𝖆𝖓.' 𝟗𝟒' 𝖑𝖎𝖓𝖊.
  • ˚.꒷‧FB ♡̸ GT.⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌁ ִֶָافتقد جيسون
  • JoinedJanuary 23, 2019