KookV💜
Hopemin💗
Chanbaek💖
OngNiel💟
Baehwi💝
Là Fan BlackPink_BTS_EXO_W1
Bias Lisa_ J-hope_Chen_Jisung

Có thể t chỉ chuyển ver mà thôi. Vì t ko có thời gian để viết và t ko giỏi mấy về văn chương :3
  • Nơi có nhiều ma:)))
  • JoinedJanuary 27, 2017
Story by Sởi đáng yêu
[Chuyển Ver] [OngNiel/19+] Ghen by Hyung-Yeon95
[Chuyển Ver] [OngNiel/19+] Ghen Fanfiction
Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả Bản gốc: Ghen Author:dammyvantue *Bạn nào bị dị ứng với boylove hoặc không thích chuyện chuyển ver thì click back
8 Reading Lists