Ài, các bạn au đã dần dần có nick watt hết trơn, chắc tui thất nghiệp LMAO
  • Joined:
    Jun 21, 2013 05:12AM
Heukjinjoo Heukjinjoo Sep 02, 2013 03:31PM
@jayjayp -_- *ói một thau*
View all conversations

Featured work.

[Longfic] Hey! Miss strange, I want You, Yulsic | PG |

Social data: 6.3K reads. 116 votes. 3 comments.

Description:Read

Other Works by Heukjinjoo.

Story Reading List