• Joined:
    Jul 25, 2013 01:09PM


Featured work.

Arranged Marriage. [Türkçe.]

Social data: 4.6K reads. 133 votes. 41 comments.

Description: Her hikayede bir asıl kız ve oğlan vardır. Fakat bizim hikayemizde tüm bunlar düzmece... Katie Parks'la tanışın. 17'sin de hayat dolu bir kız. Eski müzik yapımcısı olan babası Richard Parks'la birlikte yaşıy...Read