Featured work.

Arranged Marriage. [Türkçe.]

Social data: 4.5K reads. 131 votes. 39 comments.

Description: Her hikayede bir asıl kız ve oğlan vardır. Fakat bizim hikayemizde tüm bunlar düzmece... Katie Parks'la tanışın. 17'sin de hayat dolu bir kız. Eski müzik yapımcısı olan babası Richard Parks'la birlikte yaşıy...Read