• Makati City
  • JoinedMarch 15, 2012


Last Message

Story by Johanna Sipcon
TELL ME A STORY LUCkARET . by HannaLuckaret
TELL ME A STORY LUCkARET .
` Lahat ng isinusulat ko ay isang maiikLing story :) may masaya ang ending at may malungkot na ending pero sa...
1 Reading List