Tên : Anh.    
Tuổi : 3
Nghề nghiệp : EXO-L
Sở thích : EXO
Thói quen : EXO
Idol : EXO
Bias : JD, PCY, BBH, OSH, SH, XM, YX, KAI, D.O., WYF, ZT.
Shipper : HunHo(thái quá luôn)
Hành tinh mẹ : EXO PLANET
Tạm trú : Trái Đất
Khẩu ngữ : WE ARE ONE.
@NOEXONOLIFE
  • Rach Gia, Vietnam
  • JoinedJuly 10, 2016



Story by real_._anh.nie
Couple EXO [XiuChen] & [ChenXiu] by Fuyu_Anh
Couple EXO [XiuChen] & [ChenXiu]
Chuyện hằng ngày chán phèo bèo nhèo của bọn trẻ. "Fic dựa trên trí tưởng tượng của một con fangirl não...
ranking #17 in minseok See all rankings
6 Reading Lists