нєℓℓσ! iτ's jiท αท∂ кrisyαทα

◆━━━━━━━▣✦▣━━━━━━━━◆
ʟᴇᴇ ʙᴏᴊɪɴ
(ʜᴀʟғ ᴋᴏʀᴇᴀɴ ʜᴀʟғ ғɪʟɪᴘɪɴᴏ)

⚪ ᴏɴʟɪɴᴇ
⚫ ᴏғғʟɪɴᴇ
⚪ ᴏɴ ʜɪᴀᴛᴜs

ʙᴏᴏᴋs:
ᴛʜᴇ ɴᴇʀᴅ
ᴍᴏʀᴇ ᴀɴᴅ ᴍᴏʀᴇ
ʟᴏᴠᴇ ᴏʙsᴇssɪᴏɴ

ᴍʏ ғʀɪᴇɴᴅs-

@ʟᴇᴢᴀʜʀᴢᴀɪᴅ29)

@ɢʀᴇᴇɴ_ᴛᴇᴀ_ɪs_ɢʀᴇᴇɴ)

@ᴛᴇᴜᴡᴀɪʏɪsᴇᴜ)

@ʟʜᴇʀʀʏɢᴜʟᴘᴏ)

@ᴡɪɴᴛᴇʀɢʀᴇᴇ)

@ᴛʜᴇᴀ_s0)

@sᴡᴇᴇᴛʏɴᴏᴋᴍ)

@ʏᴇᴘᴘᴇᴜᴍɪɴᴀʀɪ_)


sᴘᴇᴄɪᴀʟ ғʀɪᴇɴᴅ -
@ᴍᴏᴏɴʙʏᴜʟs_ᴘʀᴏᴘᴇʀᴛʏ)

ᴍʏ ɴᴏᴏɴᴀ-
@ɢᴇᴜɴsᴀ)

ᴍʏ ʙᴇsᴛғʀɪᴇɴᴅ-
@ʜᴡᴀɴɢʏᴏ-ʜᴀɴ)

◆━━━━━━━▣✦▣━━━━━━━━◆
ᴋʀɪsʏᴀɴᴀ ғʟᴏʀᴇɴᴄɪᴏ
(ғᴜʟʟ ғɪʟɪᴘɪɴᴏ)

⚪ ᴏɴʟɪɴᴇ
⚫ ᴏғғʟɪɴᴇ
⚪ ᴏɴ ʜɪᴀᴛᴜs

ʙᴏᴏᴋs:
ᴛᴡɪᴄᴇ ᴏɴᴇsʜᴏᴛs
◆━━━━━━━▣✦▣━━━━━━━━◆
  • JoinedOctober 29, 2019Last Message
Fanfictionsislife Fanfictionsislife Nov 25, 2020 12:00PM
My earphone is not working!! 〒_〒 do anyone knows how to make it work again (╥_╥)
View all Conversations

Stories by .
THE NERD ✔ㅣ Twice x g!p reader by Fanfictionsislife
THE NERD ✔ㅣ Twice x g!p reader
Jung Y/n and Jung Chanwoo transferred to a new university,when they stepped in they immediately bumped to one...
+10 more
More & More ㅣ Twice x g!p reader by Fanfictionsislife
More & More ㅣ Twice x g!p reader
Lee Y/n is a smart,cheerful,and clingy person but she changed when her first break up happen . She became col...
+8 more
HUGOT LINES AND QUOTES by Fanfictionsislife
HUGOT LINES AND QUOTES
book para sa mga taong walang jowa at sa mga taong may jowa pero di naman sila mahal! #WalangForever
8 Reading Lists