HopeMin's my huge lovers and I edit for my own favorite. All of my edits is not have permission so please don't take out of here.
Thanks for watching~ Keep fighting on me~~~
Visit HopeMin's World to have the best updating about HopeMin and BTS: facebook.com/hopeminworld
From Gyn Gyn with love <3
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • JoinedFebruary 13, 2015


Following


Stories by Fansgyn
[HopeMin/VKook] Occupied love by FanGyn
[HopeMin/VKook] Occupied love
Author: Fansgyn Pairings: Trịnh Hạo Thạc x Phác Chí Mẫn (main), Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc (little) Cate...
+4 more
[VKook/HopeMin] Nam sinh đáng yêu vs Nam nhân đáng ghét by FanGyn
[VKook/HopeMin] Nam sinh đáng yêu...
Tác giả : Tàng Yêu [Khánh Hạ Lan] Thể loại : nhất công nhất thụ, đô thị tình duyên, HE Một tiểu nam sinh đáng...
[VKook ver] He comes from the star by FanGyn
[VKook ver] He comes from the star
Tác giả: Mị Sủng Tiểu Vu Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, hoan hỉ oan gia, khôi hài Độ dài: 32...
2 Reading Lists