HopeMin's my huge lovers and I edit for my own favorite. All of my edits is not have permission so please don't take out of here.
Thanks for watching~ Keep fighting on me~~~
Visit HopeMin's World to have the best updating about HopeMin and BTS: facebook.com/hopeminworld
From Gyn Gyn with love <3
  • JoinedFebruary 13, 2015


Following


Stories by Fansgyn
[HopeMin/VKook] Occupied love by FanGyn
[HopeMin/VKook] Occupied love Fanfiction
Author: Fansgyn Pairings: Trịnh Hạo Thạc x Phác Chí Mẫn (main), Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc (little) Category: pink, smooth, little humor, little H Summary: Đừng nói em cái gì cũng có thể nói, anh cái gì cũng c...
[VKook/HopeMin] Nam sinh đáng yêu vs Nam nhân đáng ghét by FanGyn
[VKook/HopeMin] Nam sinh đáng yêu vs Nam nhân đáng ghét Fanfiction
Tác giả : Tàng Yêu [Khánh Hạ Lan] Thể loại : nhất công nhất thụ, đô thị tình duyên, HE Một tiểu nam sinh đáng yêu tên "Tuấn Chung Quốc", gặp được một đại nam nhân đáng ghét tên "Kim Tại Hưởng"...
[VKook ver] He comes from the star by FanGyn
[VKook ver] He comes from the star Fanfiction
Tác giả: Mị Sủng Tiểu Vu Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, hoan hỉ oan gia, khôi hài Độ dài: 32 chương Completed~ <3
2 Reading Lists