I͟f͟ y͟o͟u͟'r͟e͟ r͟e͟a͟d͟i͟n͟g͟ t͟h͟i͟s͟ i͟t͟ m͟e͟a͟n͟s͟ y͟o͟u͟'v͟e͟ a͟c͟c͟i͟d͟e͟n͟t͟a͟l͟l͟y͟ s͟t͟u͟m͟b͟l͟e͟d͟ o͟n͟ m͟y͟ p͟a͟g͟e͟. 

D͟o͟n͟'t͟ b͟e͟ a͟ s͟t͟a͟l͟k͟e͟r͟ a͟n͟d͟ s͟a͟y͟ h͟i͟.


I͟ l͟i͟k͟e͟:

1. W͟r͟i͟t͟i͟n͟g͟ b͟o͟o͟k͟s͟ 📕

2. R͟e͟a͟d͟i͟n͟g͟ b͟o͟o͟k͟s͟ 📚

3. F͟r͟i͟e͟n͟d͟s͟ 👫

4. N͟a͟t͟u͟r͟e͟ 🍀


I͟ h͟a͟t͟e͟:

1. H͟a͟t͟r͟e͟d͟

2. C͟r͟y͟i͟n͟g͟ 😭

3. H͟a͟t͟e͟r͟s͟ 😒


I͟ a͟m͟:

1. A͟ C͟h͟r͟i͟s͟t͟i͟a͟n͟

2. T͟h͟i͟r͟d͟ i͟n͟ t͟h͟e͟ f͟a͟m͟i͟l͟y͟

3. A͟ w͟r͟i͟t͟e͟r͟F͟e͟e͟l͟ f͟r͟e͟e͟ t͟o͟ r͟e͟a͟d͟ s͟o͟m͟e͟ o͟f m͟y͟ b͟o͟o͟k͟s͟!

F͟o͟l͟l͟o͟w͟ m͟e͟ i͟f͟ y͟o͟u͟ l͟i͟k͟e͟!
▬▬▬▬▬▬►🍀
DON'T WORRY,
♥♥BE♥♥
╗╔╔╗╔╗╔╗╗╔
╠╣╠╣╠╝╠╝╚╣
╝╚╝╚╝ ╩ ╩ ❕
😞➔❌😃➔⭕
🌸◄▬▬▬▬▬▬
ⓔⓡⓞⓚⓘ ⓦⓐⓢ ⓗⓔⓡⓔ
  • Earth
  • JoinedAugust 17, 2016


Last Message
Eroki777 Eroki777 Jan 10, 2017 06:44PM
I got tagged by @originaljaime1.When was the last time you wrote a letter to someone on paper?2. Do you always smile for pictures?3. Do you ever count your steps when you walk?4. Do you ever danc...
View all Conversations

Stories by Eroki777
What's This Feeling? by Eroki777
What's This Feeling?
Pri was found on the streets by Mr. Ken with a memory lost. She stays with Mr. Ken but the problem is Mr. Ken...
Love Circle by Eroki777
Love Circle
Elizabeth likes Cory but the problem is Cory likes Sally but Sally likes Troy and Troy likes Elizabeth. It's...
ranking #790 in circle See all rankings
7 Reading Lists