Hello, I'm Empress. You want to know more about my Stories? Follow me and add my stories to your library, every stories are on going editing and there are a lot of changes happening. Thank you for always waiting.
  • Davao City , Philippines
  • JoinedSeptember 3, 2016


Stories by Nathalie219
I Believe In You by Empress21119
I Believe In You
Ang kwentong ito ay tungkol sa isang dalaga at ng kanyang apat na tagapangalaga, sila ang mga pinili upang m...
Secrets of Guardians (editing) by Empress21119
Secrets of Guardians (editing)
(13) Ika-labing tatlo. Marami na akong kwentong nagawa tungkol sa mga elemento o ibang nilalang ngunit iisa l...
High On You (Editing) by Empress21119
High On You (Editing)
(14) ikalabing-apat. Ilang ulit ko nang naririnig na wag kang magmadali at darating rin ang nakatadhanang lal...
1 Reading List