I am mentally dating Cat Noir FITE ME

-If Pennywise was gay would he be Pennyguys?
-If Pennywise was depressed would he be Pennycries?
-If Pennywise worked at McDonalds would he be Pennyfries (and Pennycries)?
-If Pennywise was a bird would he be Pennyflies?
-If Pennywise was a baker would he be Pennypies?
-If Pennywise was a zombie would he be Pennydies?
-If Pennywise was a secret agent would he be Pennyspies?
-If Pennywise was one thicc bih would he be Pennythighs?
-If Pennywise was actually wise would he still be Pennywise?
-If Pennywise was a hairdresser would he be Pennyblowdries?
-If Pennywise was thrown a suprise birthday would he be Pennysurprise?
-If Pennywise tried his best would he be Pennytries?
-If Pennywise never told the truth would he be Pennylies?
-


α β ◎ ∪ т ʍ ε

❦ I ʌɱ Bɩsɘxʋʌɭ ʌŋɗ Asɘxʋʌɭ

❦ Ї дм ԁдтїиҩ Тядсєя ғяөм Оѵєяшдтсн їи мү мїиԁ.

❦ BӨЯIПG DΛY, BӨЯIПG ᄂIFΣ.

❦ I ɘŋjoƴ sʜows sʋcʜ ʌs: Eŋɗ oʆ tʜɘ F***ɩŋʛ Woʀɭɗ, Stʀʌŋʛɘʀ Tʜɩŋʛs, ʌŋɗ Rɩvɘʀɗʌɭɘ.

❦ Mʏ ʄǟʋօʊʀɨȶɛ ʋɨɖɛօ ɢǟʍɛֆ ǟʀɛ: Oʋɛʀաǟȶƈɦ, Lɨʄɛ ɨֆ Sȶʀǟռɢɛ, ǟռɖ Lɨʄɛ ɨֆ Sȶʀǟռɢɛ; Bɛʄօʀɛ ȶɦɛ Sȶօʀʍ,

❦ Ⓣⓞⓡⓣⓘⓛⓛⓐ
  • my room reading miraculous ladybug fanficton
  • JoinedFebruary 18, 2017Last Message
ElevenIsMyAlterEggo ElevenIsMyAlterEggo May 14, 2018 05:31PM
Marinette (speaking):In the daytime, I'm Marinette,Just a normal girl with a normal life.But there's something about me that no one knows yet,'Cause I have a secret.Chorus:Miraculous! Simply th...
View all Conversations

Stories by AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
rants + me being gay by ElevenIsMyAlterEggo
rants + me being gay
im strange
+2 more
all the time in the world. by ElevenIsMyAlterEggo
all the time in the world.
and i'd spend it all with you. | Finn Wolfhard.
tide pods by ElevenIsMyAlterEggo
tide pods
all you need to know about the delicious snacc called tide pods
+2 more
1 Reading List