DaiPhuongNin

Mị sẽ ra mỗi ngày một chap. Cơ mà kênh you tube Đại Phương NIN của Mị phải được 35 sub đã không thì thôi 
     	Nếu được mị sẽ ra song song
     	Hệ thống & Ông Ăn Ít Chả Bà Ăn Nhiều Nem
     	Cảm ơn mọi người rất nhiều 

ThientrangLethi

@ DaiPhuongNin ban oi ra truyen ong an it chả ba an it nem di ban,dang hay ma sao drop truyen zay ban mong ban som ra chuong moi nha 1 nguoi me truyen cua ban thanhk ban
Reply

DaiPhuongNin

Mị sẽ ra mỗi ngày một chap. Cơ mà kênh you tube Đại Phương NIN của Mị phải được 35 sub đã không thì thôi 
     Nếu được mị sẽ ra song song
     Hệ thống & Ông Ăn Ít Chả Bà Ăn Nhiều Nem
     Cảm ơn mọi người rất nhiều 

ThientrangLethi

@ DaiPhuongNin ban oi ra truyen ong an it chả ba an it nem di ban,dang hay ma sao drop truyen zay ban mong ban som ra chuong moi nha 1 nguoi me truyen cua ban thanhk ban
Reply