Q U I C K F I R E

ѕᴛᴀʀ ѕɪɢɴ: aqυarιυѕ

ғɪʟᴍ: тιтanιc

dɪѕɴᴇʏ cʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀ: peтer pan

aʟʙᴜᴍ: тнe loveѕιcĸ вy jaѕon reeveѕ

ѕᴏɴɢ: wᴇ aʀᴇ nᴇᴠᴇʀ eᴠᴇʀ gᴇᴛᴛɪɴɢ вᴀᴄᴋ тᴏɢᴇᴛʜᴇʀ ʙʏ тᴀʏʟᴏʀ ѕᴡɪғᴛ

cᴇʟᴇʙʀɪᴛʏ вᴏʏ: нᴀʀʀʏ ѕᴛʏʟᴇѕ

cᴇʟᴇʙʀɪᴛʏ gɪʀʟ: jennιғer lawrence

aʀᴛɪѕᴛ: lιgнтѕ poхleιтner

aᴄᴛᴏʀ: ιan ѕoмerнalder

ιᴅᴏʟ: тaylor ѕwιғт

e-ғʀɪᴇɴᴅ: ғrυтιpaтυтι

ѕʜᴏᴘ: coттon on

dʀɪɴᴋ: apple jυιce

тv ѕʜᴏᴡ: тнe vaмpιre dιarιeѕ

pᴇʀғᴜᴍᴇ: cυrιoυѕ

cᴏᴜɴᴛʀʏ: aυѕтralιa

rᴇѕᴛᴀᴜʀᴀɴᴛ: pιccolιno pιzza

вᴀɴᴅ: oɴᴇ dɪʀᴇᴄᴛɪᴏɴ

aᴜᴛʜᴏʀ: нelen granт

вᴏᴏᴋ: тʜᴇ нarry poттer тrιlogy

lᴀѕᴛ cᴏɴᴄᴇʀᴛ: тaylor ѕwιғт ιn мelвoυrne, vιcтorιa. мarcн 14, 2012.

●════════●♥●════════●

Q U O T E S

"ι ᴛʜɪɴᴋ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴛᴀᴋᴇ ᴍᴇ ғᴏʀ ᴍᴇ. ι ᴀᴍ ᴡʜᴏ ι ᴀᴍ."
― нᴀʀʀʏ ѕᴛʏʟᴇѕ

"lɪᴠᴇ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ᴍᴏᴍᴇɴᴛ ʙᴇᴄᴀᴜѕᴇ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴇʟѕᴇ ɪѕ ᴜɴᴄᴇʀᴛᴀɪɴ."
― lᴏᴜɪѕ тᴏᴍʟɪɴѕᴏɴ

"вᴇɪɴɢ ѕɪɴɢʟᴇ ᴅᴏᴇѕɴ'ᴛ ᴍᴇᴀɴ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴡᴇᴀᴋ. ιᴛ ᴍᴇᴀɴѕ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ѕᴛʀᴏɴɢ ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴛᴏ ᴡᴀɪᴛ ғᴏʀ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴅᴇѕᴇʀᴠᴇ."
― nɪᴀʟʟ нᴏʀᴀɴ

“dʀᴇᴀᴍѕ ᴀʀᴇ ʟɪᴋᴇ ѕᴛᴀʀѕ - ʏᴏᴜ ᴍᴀʏ ɴᴇᴠᴇʀ ᴛᴏᴜᴄʜ ᴛʜᴇᴍ, ʙᴜᴛ ɪғ ʏᴏᴜ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴛʜᴇᴍ, ᴛʜᴇʏ ᴡɪʟʟ ʟᴇᴀᴅ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ᴅᴇѕᴛɪɴʏ.”
― lɪᴀᴍ pᴀʏɴᴇ

“тʜᴇʀᴇ ᴄᴏᴍᴇѕ ᴀ ᴅᴀʏ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ʀᴇᴀʟɪᴢᴇ ᴛᴜʀɴɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴘᴀɢᴇ ɪѕ ᴛʜᴇ ʙᴇѕᴛ ғᴇᴇʟɪɴɢ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ, ʙᴇᴄᴀᴜѕᴇ ʏᴏᴜ ʀᴇᴀʟɪᴢᴇ ᴛʜᴇʀᴇ’ѕ ѕᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴍᴏʀᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ʙᴏᴏᴋ ᴛʜᴀɴ ᴛʜᴇ ᴘᴀɢᴇ ʏᴏᴜ ᴡᴇʀᴇ ѕᴛᴜᴄᴋ ᴏɴ.”
― zᴀʏɴ мᴀʟɪᴋ

“тнoѕe wнo мιnd don'т мaттer, and тнoѕe wнo мaттer don'т мιnd.”
― вernard м. вarυcн

“don'т cry вecaυѕe ιт'ѕ over, ѕмιle вecaυѕe ιт нappened.”
― dr. ѕeυѕѕ

“ι'м ѕelғιѕн, ιмpaтιenт and a lιттle ιnѕecυre. ι мaĸe мιѕтaĸeѕ, ι aм oυт oғ conтrol and aт тιмeѕ нard тo нandle. вυт ιғ yoυ can'т нandle мe aт мy worѕт, тнen yoυ ѕυre aѕ нell don'т deѕerve мe aт мy вeѕт.”
― мarιlyn мonroe

“yoυ've goттa dance lιĸe тнere'ѕ noвody waтcнιng,
love lιĸe yoυ'll never вe нυrт,
ѕιng lιĸe тнere'ѕ noвody lιѕтenιng,
and lιve lιĸe ιт'ѕ нeaven on earтн.”
― wιllιaм w. pυrĸey

“вe yoυrѕelғ; everyone elѕe ιѕ already тaĸen.”
― oѕcar wιlde
  • Harry Styles' Bed
  • JoinedMay 10, 2012Last Message
CreativeMuffin CreativeMuffin Oct 09, 2012 05:42PM
I know I've said this before, but it really does mean a lot to me that you're reading my story. I do check this website and see all your requests but I have school to tend to still. My life's a mess...
View all Conversations

Stories by Hayley
His Little Play Toy (On Hold Temporarily Due To School) by CreativeMuffin
His Little Play Toy (On Hold Tempo...
Alara Atkinson is turning seventeen and still remains untouched. Her life is suddenly turned upside down when...
+11 more
3 Reading Lists