Choco_Dream_Team

Hú!!!! 
     	I am Nitto desuuu
     	Sau 1 thời gian lại không thấy đáy thì mị đã comeback rồiii. 
     	Thời gian hiện tại khá là bận nên tạm thời sẽ không có chap nha
     	Nhưng mà trong tết thì chắc chắn là có rồi
     	Còn 3 ngày nữa thôi!! Cố chờ nha
     	Mãi yêu❤❤

Choco_Dream_Team

Hú!!!! 
     I am Nitto desuuu
     Sau 1 thời gian lại không thấy đáy thì mị đã comeback rồiii. 
     Thời gian hiện tại khá là bận nên tạm thời sẽ không có chap nha
     Nhưng mà trong tết thì chắc chắn là có rồi
     Còn 3 ngày nữa thôi!! Cố chờ nha
     Mãi yêu❤❤