★٫ 𝘄𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲. 
- 𝐜𝐢𝐧𝐝𝐲. 2008'𝐬. 🇧🇷. 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚.
𝐬𝐡𝐞/𝐡𝐞𝐫.𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐰𝐢𝐟𝐞 𝐨𝐟 𝐃𝐲𝐥𝐚𝐧 𝐎'𝐁𝐫𝐢𝐞𝐧 ១ ִֶָ
♥︎⌕ 𝐟𝐚𝐬𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐮𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬.𝐓𝐞𝐞𝐧 𝐖𝐨𝐥𝐟. 𝐦𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐣𝐚𝐜𝐤𝐬𝐨𝐧. 𝐎𝐧 𝐦𝐲 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐤.𝐀𝐫𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞. 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧. 𝐁𝐫𝐢𝐥𝐡𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚. 𝐀𝐂𝐃𝐂·˚ ༘➷

bio by: @cherriesmara<3
  • in my world
  • JoinedNovember 19, 2020