BigBoss3112

Fic liệu em có thể yêu anh không là của @lux6102. Cả 2 chap đều do bạn ấy viết. Mình không muốn phá vỡ cốt truyện và giọng văn vốn có lên trả lại bạn ấy. 
     	
     	Đáng ra là truyện end lâu rồi nhưng do mình quên mất nên mới thành ra gần 1 năm không có chap mới. 
     	
     	Sorry :x

BigBoss3112

Fic liệu em có thể yêu anh không là của @lux6102. Cả 2 chap đều do bạn ấy viết. Mình không muốn phá vỡ cốt truyện và giọng văn vốn có lên trả lại bạn ấy. 
     
     Đáng ra là truyện end lâu rồi nhưng do mình quên mất nên mới thành ra gần 1 năm không có chap mới. 
     
     Sorry :x