ඒ දෙන්න ලෝකයක් ඉස්සරහ සම්මත අසම්මත් කියන වචන බිදල දාල එයාලගෙම වෙන දවසට මාත් මගෙ හදවතේ දොරගුලු අරිනව මගෙ හදවතටම විතරක් ආදරේ කරන කෙනෙක්ට💛❤💚YIZHAN FOREVER 👨‍❤‍👨
  • Gampaha
  • JoinedDecember 1, 2021


Last Message
Axianrhu123 Axianrhu123 42 minutes ago
I see you sad කරන්නද happy කරන්නද හිතාගන්න බෑ...පටන් ගත්තෙ නම් සෑඩ් කරන්න බලන්
View all Conversations

Stories by ••SHIRU_shiru••
💍I SEE YOU💍 ( Zhanyi short Ff ) by Axianrhu123
💍I SEE YOU💍 ( Zhanyi short Ff )
මං ඔයාව දකිනවා..... මට ඈතින් හිටියත් .... මගෙ නොවුනත්.... හීනයක් විතරක් ම උනත්...
ranking #189 in short See all rankings
...💕IS IT LOVE 💕...( Yizhan ff) by Axianrhu123
...💕IS IT LOVE 💕...( Yizhan ff)
...හවසක් තිබුනා.. ඔය ඇස්වල අතරමං වුනු.. ...දවසක් තිබුනා.. නොදැනීම ඔය හිතට ලන් වුනු.. ..කඳුළක් තිබුනා...
ranking #84 in happy See all rankings
📚WHeN FaIRieS CoMe TrUe📚( Yizhan short ✔ ) by Axianrhu123
📚WHeN FaIRieS CoMe TrUe📚( Yizhan...
..එකෝමත් එක කාලේක නිදි කුමාරිව ශාපෙන් බේරගන්න ආව යීබෝ කියලා කුමාරයක් හිටියලු..ඒ උනාට එයා කලේ නිදි කුමාරිව අතෑ...
ranking #125 in wonderland See all rankings
7 Reading Lists