A1809M

Bạn nào có link down qt 2016 kh ạ ? Máy mình kh hiểu sao vào cứ bị lỗi =(((( Giừo phải dùng bản cũ

PhongNguyet812

@ A1809M  bạn lên gg gõ download wattpad apk ... ( phiên bản mà bạn chọn) 
Reply

Miyeon_sss

Cho mình hỏi bộ Nhà có chị dâu mang thai bạn xóa mất rồi à??

A1809M

Mình ẩn truyện rồi bạn. Tại mình muốn hoàn xong bộ kia trước rồi mới đến bộ này. Để vậy lại sợ có ng lọt hố ❤️
Reply

Kanz_Wang

bạn ơi sao ko edit tiếp bộ Nhà có chị dâu mang thai thế :((

A1809M

Mình còn đang đi học nên kh có nhiều thời gian ấy =(( Nhưng mà mình cubgx sẽ cố gắng tranh thủ. Cảm ơn bạn vì đã quan tâm truyên nha 
Reply

A1809M

Bạn nào có link down qt 2016 kh ạ ? Máy mình kh hiểu sao vào cứ bị lỗi =(((( Giừo phải dùng bản cũ

PhongNguyet812

@ A1809M  bạn lên gg gõ download wattpad apk ... ( phiên bản mà bạn chọn) 
Reply

NguynPhm689

Mình rất thích lối dịch truyện của bạn. Mong bạn có thể dịch tiếp bộ “Nhà có chị dâu mang thai”. Mình cảm ơn ❤️