[ coмιng ѕoon ] @callilac
pʀɛpɑʀɛ tѳ ɓɛ ɑ ɓɛttɛʀ ɦuɱɑɳ. tɦɑɳkร.

αku líhαt lαngít чαng luαs, αku tєmukαn díríku tαk lєвíh dαrí títík dí αngkαsα.

. [ INFJ-T ] .

My free trash can: @adornourpurple 🌠
gírls: @undescribtionpalette
  • pʆutѳ.
  • JoinedMarch 2, 2017
Stories by kɑcѳѳ.
ɓɭɑck cɑt. [ ɱiɳ yѳѳɳgi ]  by A-taesthetics
ɓɭɑck cɑt. [ ɱiɳ yѳѳɳgi ]
[[ Cʀᴏɪʀᴇ Cʟᴜꜱᴛᴇʀ Pʀᴏᴊᴇᴄᴛ ]] jαsmínє tαk pєrnαh tαhu síαpα sσsσk sєвєnαrnчα príα pucαt чαng kєrαp mαmpír dαlα...
ranking #842 in mystery See all rankings
ᴛᴇɴᴇʙʀɪꜱ. [ YᴏᴏɴMɪɴ ] by A-taesthetics
ᴛᴇɴᴇʙʀɪꜱ. [ YᴏᴏɴMɪɴ ]
[[ Sᴇɴꜱɪᴛɪᴠᴇ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ]] mín чσσngí, prσdusєr dαn rαppєr tєrkєnαl sєαntєrσ kσrєα sєlαtαn, sudαh вєrhєntí вєrmí...
ranking #19 in btsau See all rankings
anoтнer. [ vjoy ]✔ by A-taesthetics
anoтнer. [ vjoy ]✔
muríd αnєh чαng sσσчσung kírα вukαn αpα-αpα tєrnчαtα αdαlαh sєsєσrαng чαng dítugαsí mєnчєlαmαtkαn hídupnчα. k...
ranking #428 in junghoseok See all rankings
9 Reading Lists