ᴍᴇɴᴛɪᴏɴ ғᴏʀ ғᴏʟʟᴏᴡʙᴀᴄᴋ!


(つ≧▽≦)つ

ʰᵉʰᵉᵗ •_•

ʰⁱ ˢᵉᵐᵘᵃ •_•

ᵇᵃᶜᵃˡᵃʰ ˢᵗᵒʳʸᵏᵘ ʸᵃⁿᵍ ʰᵃᵐᵇᵃʳ ⁿⁱ •_•

ᵏᵃˡᵃᵘ ᵇᵒˡᵉʰ ᵛᵒᵗᵉ ˢᵉᵏᵃˡⁱ •_•

ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ ᵗᵘ ˢᵘᵏᵃ ʰᵃᵗⁱˡᵃʰ •_•


𝔪𝔬𝔫𝔰𝔱𝔞 𝔵 ➪ 𝖒𝖔𝖓𝖇𝖊𝖇𝖊 = ᴋɪʜʏᴜɴ & ɪ.ᴍ
𝔰𝔢𝔳𝔢𝔫𝔱𝔢𝔢𝔫 ➪ 𝖈𝖆𝖗𝖆𝖙 = ᴡᴏɴᴡᴏᴏ & ᴊᴏsʜᴜᴀ
𝔞𝔱𝔢𝔢𝔷 ➪ 𝖆𝖙𝖎𝖓𝖞 = ʏᴇᴏsᴀɴɢ & ʜᴏɴɢᴊᴏᴏɴɢ


☘︎ 𝐛𝐞𝐬𝐭𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝 ➪ ᴊᴇɴᴏ
☘︎ 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐯𝐞 ➪ ᴡᴏɴᴡᴏᴏ
☘︎ 𝐟𝐚𝐤𝐞 𝐡𝐨𝐩𝐞 ➪ ʜʏᴜɴᴊᴀᴇ
☘︎ 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐮𝐫𝐭 𝐦𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 ➪ ʏᴇᴏsᴀɴɢ
☘︎ 𝐝𝐚𝐫𝐞 ➪ ᴊᴜʏᴇᴏɴ
☘︎ 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲 ➪ ᴠᴇʀɴᴏɴ
☘︎ 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲 2 ➪ ᴊᴏsʜᴜᴀ
☘︎ 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐤 ➪ sᴇᴏɴɢʜᴡᴀ
☘︎ 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞 ➪ ʏᴜɴʜᴏ
☘︎ 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐦𝐞 ➪ ʜᴏɴɢᴊᴏᴏɴɢ
☘︎ 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞 ➪ ᴊᴏɴɢʜᴏ
☘︎ 𝐬𝐭𝐚𝐥𝐤𝐞𝐫 ➪ ᴋɪʜʏᴜɴ
☘︎ 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝 ➪ sᴀɴ

𖦹𖦹𖦹
  • `ᴄᴀʀᴀᴛʟᴀɴᴅ´
  • JoinedFebruary 21, 2020


Last Message
-skylvndr -skylvndr May 13, 2021 07:01PM
Eyyow, fanfic baru dah publish. Ha, yang ni San punya version.
View all Conversations

Stories by -sᴋʏᴄʏʀᴀ-
ᴊᴜsᴛ ғʀɪᴇɴᴅ | 산 ᵃᵗᶻ by -skylvndr
ᴊᴜsᴛ ғʀɪᴇɴᴅ | 산 ᵃᵗᶻ
• ᴏɴ-ɢᴏɪɴɢ • « 𝐢'𝐦 𝐬𝐨 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐢 𝐦𝐞𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐛𝐮𝐭, 𝐢'𝐦 𝐬𝐨 𝐬𝐨𝐫𝐫𝐲 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮...
ranking #26 in ateez See all rankings
ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛ ᴍᴇ | 홍중 ᵃᵗᶻ by -skylvndr
ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛ ᴍᴇ | 홍중 ᵃᵗᶻ
• ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ • « 𝐰𝐡𝐨 𝐚𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮?» 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍: 03/04/2021 𝖾𝗇𝖽: 08/05/2021
ranking #1 in -skylvndr See all rankings
ᴀᴄᴄɪᴅᴇɴᴛᴀʟʟʏ ɪɴ ʟᴏᴠᴇ | 원우 ˢᵛᵗ by -skylvndr
ᴀᴄᴄɪᴅᴇɴᴛᴀʟʟʏ ɪɴ ʟᴏᴠᴇ | 원우 ˢᵛᵗ
• ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ • « 𝐣𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐡𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐚𝐡 𝐤𝐚𝐮 » 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍: 26/01/2020 𝖾𝗇𝖽: 26...
ranking #4 in mycrush See all rankings
4 Reading Lists