𝙞 𝙖𝙨𝙨𝙪𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪, 𝙗𝙧𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧. 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙪𝙣 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙨𝙝𝙞𝙣𝙚 𝙤𝙣 𝙪𝙨 𝙖𝙜𝙖𝙞𝙣. 

☀︎︎☀︎︎☀︎︎☀︎︎☀︎︎☀︎︎

𝚃𝚘 𝚐𝚛𝚘𝚠 𝚘𝚕𝚍 𝚒𝚗 - 𝚅

♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎

𝚠𝚎 𝚝𝚎𝚕𝚕 𝚘𝚞𝚛𝚜𝚎𝚕𝚟𝚎𝚜, 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚠𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚊𝚕𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚍𝚎𝚊𝚍.

☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎☘︎︎

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒, 𝑑𝑒𝑎𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡.

☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎☁︎︎

ɪ ʟᴏᴠᴇᴅ ʏᴏᴜ ᴄᴏᴍᴘᴇᴛᴇʟʏ, ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇᴅ ᴍᴇ ᴛʜᴇ sᴀᴍᴇ. ᴛʜᴀᴛ's ᴀʟʟ. ᴛʜᴇ ʀᴇsᴛ ɪs ᴄᴏɴғᴇᴛᴛɪ.

ꨄꨄꨄꨄꨄꨄ

TᕼIᔕ ᔕᕼOᑌᒪᗪ ᗷᗴ ᖴᑌᑎ.

☻︎☻︎☻︎☻︎☻︎☻︎

ꪗꪮꪊ 𝘳ꪖꪀ𝓽 ꪖꪀᦔ ꪗꪮꪊ 𝘳ꪖᧁꫀ ꪖ᥇ꪮꪊ𝓽 𝓽ꫝꫀ ꪑꪮꪀ𝘴𝓽ꫀ𝘳 𝓲'ꪜꫀ ᥇ꫀᥴꪮꪑꫀ, ᥇ꪊ𝓽 ꪗꪮꪊ, ꪗꪮꪊ ꪖ𝘳ꫀ 𝓽ꫝꫀ ꪖꪊ𝓽ꫝꪮ𝘳 ꪮᠻ ꫀꪜꫀ𝘳ꪗ𝓽ꫝ𝓲ꪀᧁ 𝓲 ꪖꪑ.

❦❦❦❦❦❦

𝕔𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕙𝕦𝕘 𝕞𝕖 𝕒𝕤 𝕚 𝕘𝕠?

♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎

ᴀ sᴡᴏʀᴅ ᴅᴏᴇsɴᴛ ᴄᴀʀᴇ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴍᴇᴀɴᴛ. ɪᴛ ᴊᴜsᴛ ᴄᴜᴛs.

༒༒༒༒༒༒

𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑚𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑝𝑎𝑡ℎ, 𝑑𝑜𝑒𝑠𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑦'𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟.

❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎

𝚒'𝚟𝚎 𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚌𝚕𝚞𝚜𝚒𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚠𝚎'𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚛𝚘𝚋𝚕𝚎𝚖, 𝚑𝚞𝚖𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚒𝚗𝚐𝚜. 𝚊𝚕𝚕 𝚘𝚏 𝚞𝚜.

⚠︎︎⚠︎︎⚠︎︎⚠︎︎⚠︎︎⚠︎︎

IT IᔕᑎT ᕼᗴᒪᒪ, ITᔕ ᗯᕼO ᗯᗴ ᗩᖇᗴ.

☹︎☹︎☹︎☹︎☹︎☹︎

i̶n̶ m̶y̶ c̶u̶l̶t̶u̶r̶e̶,̶ d̶e̶a̶t̶h̶ i̶s̶ n̶o̶t̶ t̶h̶e̶ e̶n̶d̶.̶

♔♔♔♔♔♔

𝚢𝚘𝚞 𝚐𝚎𝚝 𝚑𝚞𝚛𝚝, 𝚑𝚞𝚛𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚖 𝚋𝚊𝚌𝚔.
𝚢𝚘𝚞 𝚐𝚎𝚝 𝚔𝚒𝚕𝚕𝚎𝚍, 𝚠𝚊𝚕𝚔 𝚒𝚝 𝚘𝚏𝚏.
𝚠𝚑𝚊𝚝𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚒𝚝 𝚝𝚊𝚔𝚎𝚜.
𝚝𝚘𝚐𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛.
𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚕𝚍 𝚖𝚊𝚗 𝚜𝚊𝚒𝚍.

☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎

YOᑌ'ᖇᗴ ᘜOIᑎᘜ TO ᗪIᗴ TOᗰOᖇᖇOᗯ, ᒪOᖇᗪ ᗷOᒪTOᑎ. ᔕᒪᗴᗴᑭ ᗯᗴᒪᒪ.

꧁𒊹︎꧂

𝕨𝕖'𝕣𝕖 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕥𝕠𝕘𝕖𝕥𝕙𝕖𝕣!

☮︎︎☮︎︎☮︎︎☮︎︎☮︎︎☮︎︎

ғᴏʀ ᴀʟʟ ɪᴛs ғᴀᴜʟᴛs... ᴇᴀʀᴛʜ ɪs ʀᴇᴀʟʟʏ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ.

☀︎︎☀︎︎☀︎︎☀︎︎☀︎︎☀︎︎

Maybe you don't need to hear it but I need to know that I said it. I love you, I'm proud of you, I'm proud of us.

❦❦❦❦❦❦

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟, 𝑖𝑡'𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑖𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ.

☠︎︎☠︎︎☠︎︎☠︎︎☠︎︎☠︎︎

𝚒 𝚋𝚎𝚕𝚒𝚎𝚟𝚎 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚟𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚘𝚏 𝚖𝚊𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚎𝚗 𝚌𝚛𝚢.

♔♔♔♔♔♔

she/her, bisexual ✨ sebastian stan obsessed that mf sexy, levi's wifey cuz even if he's short i know that dick is big


other account: @rositasends
  • levi’s bed 😩
  • JoinedDecember 18, 2017


Last Message
-moonsdust -moonsdust Nov 30, 2021 07:40PM
are u telling me i just spent five hours doing my assignment only to realise that i’ve done it wrong literally gonna kms
View all Conversations

33 Reading Lists