WELCOME TO LUOIHOI!

"Lazy Planet."
Đây là hành tinh của những con người lười có tổ chức, lười có kế hoạch."

Toàn bộ đều thuộc quyền sở hữu của Lười Hội, vui lòng không reup hoặc lấy mà không có sự cho phép của Lười Hội. Xin cảm ơn!

Link:
ảnh đại diện:
http://imgbox.com/fL6larb3
ảnh nền:
http://imgbox.com/cK2YS4lR

"19-03-2017"
  • JoinedMarch 19, 2017Stories by Lười Hội
[LƯỜI HỘI] Shop Review by -LuoiHoi-
[LƯỜI HỘI] Shop Review
Khi các bạn đến với Lười Hội, có phải một trong số các bạn sẽ có nhu cầu muốn được nghe ai đó sẵn sàng ngồi x...
ranking #258 in review See all rankings
[LƯỜI HỘI] Shop Design by -LuoiHoi-
[LƯỜI HỘI] Shop Design
Welcome to L U O I H O I.
ranking #262 in quotes See all rankings