✃╍╍╍╍「 𝐄𝐋𝐋𝐄 」🍡╍╍╍• ⌗ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴏʀɴ ⌴¹⁵ ┊🐍 𝔰𝔩𝔶𝔱𝔥𝔢𝔯𝔦𝔫 ↷ ↬ ʿʾ ❝𝐈𝐌 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐓𝐎 𝐋𝐎𝐒𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐓𝐎𝐎❞ 𝒯.ʜᴏʟʟᴀɴᴅ ; ℛ.ᴘᴀᴛᴛɪɴsᴏɴ 🕳️ ⇄ ♡︎ ┊❑〔sʜᴇ/ʜᴇʀ〕㍿ - 𝒎𝒓𝒔. 𝒔𝒕𝒂𝒏⋆˚࿐໋ 「ʙɪᴏ ʙʏ : @weloveyasmin ✩•̩̩͙ 🥡 

𝒓𝒑 𝒂𝒄𝒄: @-CART3RS

𝐦𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐬 -----------------------------

𝒂𝒍𝒚𝒔𝒔𝒂(𝐦𝐲 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠). 𝒌𝒆𝒍𝒔𝒆𝒚(𝐢𝐥𝐲). 𝒋𝒂𝒙(𝐛𝐞𝐬𝐡𝐭𝐢𝐞). 𝒌𝒂𝒆𝒏(𝐠𝐭𝐛𝐨𝐜𝐚𝐬). 𝒍𝒆𝒎𝒐𝒏. 𝒕𝒊𝒈𝒈𝒔. 𝒎𝒂𝒆. 𝒌𝒂𝒊. 𝒕𝒖𝒓𝒏𝒊𝒑.
  • 𝐝𝐢𝐝𝐧𝐭 𝐜𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐣𝐮𝐦𝐞𝐝 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐢𝐧
  • JoinedApril 7, 2020


Last Message
-CEDR1CS -CEDR1CS Apr 17, 2021 03:21AM
HI IM BACK ILY GUYS SO MUCH MWAH MWAH MWAH <3<3<3
View all Conversations

Stories by ⋆˚࿐໋
Cedric Diggory Imagines by -CEDR1CS
Cedric Diggory Imagines
The title basically says it all. I don't do smut :))
ranking #24 in robertpattinson See all rankings
𝐍𝐎𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐋𝐈𝐊𝐄𝐒 𝐌𝐎𝐕𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐍 by -CEDR1CS
𝐍𝐎𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐋𝐈𝐊𝐄𝐒 𝐌𝐎𝐕𝐈𝐍...
𝒂 𝒔𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒍𝒅𝒊𝒆𝒓 𝒇𝒂𝒏𝒇𝒊𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏.
ranking #323 in dedicated See all rankings
𝐂𝐇𝐈𝐂𝐊𝐄𝐍 𝐓𝐄𝐍𝐃𝐈𝐄𝐒 [𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆𝒅] by -CEDR1CS
𝐂𝐇𝐈𝐂𝐊𝐄𝐍 𝐓𝐄𝐍𝐃𝐈𝐄𝐒 [𝒄�...
' ' 𝒊 𝒉𝒐𝒑𝒆 𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒂𝒕𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒊 𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅. 𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒆...
ranking #799 in heartbroken See all rankings
20 Reading Lists