.........................................................
ʙɴʜᴀ ᴏᴄ
.........................................................
ᴍᴀɪɴ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ:
@A-Logical-Disaster
.........................................................

𝟏:𝟎𝟐 ──────●──────── 𝟐:𝟏𝟎

ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ: {ᴀᴠɪᴠᴀ: ʜᴜꜱʜʜ}

↻ ʀᴇᴘʟᴀʏ ⇉ ꜱᴋɪᴘ ♡ ʟɪᴋᴇ

.........................................................
ɴᴀᴍᴇ: ᴀᴋɪʀᴀ ꜱᴜᴏʜ
ᴀɢᴇ: 16
ʜᴀɪʀ ᴄᴏʟᴏʀ: ʙʟᴀᴄᴋ
ᴇʏᴇ ᴄᴏʟᴏʀ: ɢʀᴇʏ
ʜᴇɪɢʜᴛ: 5'8
ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ: ᴊᴀɴᴜᴀʀʏ 4
ɢᴇɴᴅᴇʀ: ꜰᴇᴍᴀʟᴇ
Qᴜɪʀᴋ: ʙʟᴀᴄᴋ ɪᴄᴇ
ᴏᴛʜᴇʀ: ʀᴇʟᴀᴛᴇᴅ ᴛᴏ ᴛᴏᴅᴏʀᴏᴋɪ
.........................................................
ᴄʟᴀꜱꜱ 1-ᴀ:
@softexplosions
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
.........................................................
"𝐊𝐞𝐞𝐩 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐞𝐞𝐭 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝."
.........................................................
ᴄʟᴀꜱꜱ 1-ʙ:
@1b-mxmmy_
@
@
@
@
@
@
@
@
@
.........................................................
"𝐈'𝐯𝐞 𝐠𝐨𝐭 𝐚 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐭'𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐭𝐡 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐦𝐲 𝐬𝐥𝐞𝐞𝐩."
.........................................................
ʙɪɢ 3:
@_-SUNEATER-_
@
@
.........................................................
ᴠɪʟʟᴀɪɴꜱ:
@A-Logical-Disaster
@
@
@
@
@
.........................................................
  • 𝐔𝐀
  • JoinedSeptember 20, 2019


Last Message
-BLACK-ICE- -BLACK-ICE- Sep 28, 2019 05:48PM
RP? Anybody?
View all Conversations