---proto---

Halden anlamaz düştüm  bir yârin derdine.