clade

IN LOVE  ako sa Boss kong HARI NG DEMONYO!! by NINETEENSHeart
IN LOVE ako sa Boss kong HARI NG...by Ayessa Geilee Calandoy
action, mystery and romance
  • clade
  • mystery
  • iah
+4 more
Secretly Married To A Playboy by BlueeSheng
Secretly Married To A Playboyby SheilaMarie Tino
Sobrang hirap ng buhay ng pamilya ni Sheinna.Dumating sa point na lumubha ang sakit ng kanyang ina at wala siyang pera pampagamot dito ngunit sa hindi inaasahang pagkaka...
  • regrets
  • blueesheng
  • marriage
+5 more
Disaster is Just Around the Corner by Hey_Ass_Butt
Disaster is Just Around the Cornerby Amy
Clade doesn't find her assigned role all that difficult, with no emotional attachment to anyone, she has no problem conflicting pain on others and ruining their lives. I...
  • fate
  • life
  • clade
+3 more