Wattpad scheduled for offline maintenance
On Tuesday, October 6 between 8:00 AM and 10:00 AM UTC (4:00 - 6:00 AM EDT), Wattpad will be down for 2 hours to perform a database upgrade, in an effort to improve stability and performance issues. Thank you for your patience as we work to enhance your experience with Wattpad.
TỔNG HỢP MỘT SỐ TRUYỆN CHỦ CÔNG CỦA DIỆP DU DU

TỔNG HỢP MỘT SỐ TRUYỆN CHỦ CÔNG CỦA DIỆP DU DU

12.3K Reads 106 Votes 5 Part Story
Anrea By Anrea96 Completed

THỂ LOẠI : CHỦ CÔNG, THỤ TRUY CÔNG , THỤ SINH TÌNH
( ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CHỦ CÔNG ĐẢNG ^^ )

---TRÚNG MỤC TIÊU NHẤT ĐỊNH DUYÊN : TRIỆU BẢO X NAM CUNG DỊCH ( NGẠO KIỀU THẲNG CÔNG X BIỆT NỮU NỮ VƯƠNG THỤ - P/S : thật ra ta thấy si tình thụ thì đúng hơn )

---TRỌNG SINH CHI NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH : LÂM MỘ X LÃNH PHONG ( TRẦM ỔN CÔNG X PHÚC HẮC SI TÌNH THỤ )  ( 

--- TÒNG ĐẦU KHAI THỦY : TIÊU GIÁC X TÔ HÀNH NGẠO ( TÍNH LÃNH ĐẠM CÔNG X MẶT DÀY THÂM TÌNH THỤ )

--- ĐẾ VƯƠNG DIỄN DỊCH : NGÔ KHÍ X CHU LÂM TRANH