Nhung cau noi hai huoc. ^^

Nhung cau noi hai huoc. ^^

1 Part Story 1.1K Reads 1 Vote
Nam Mộ Dung By NamMDung Updated Jan 29, 2012

- Nhung cau noi' bat hu doc k hê' buôn' ngu?. ^^
  
  - gjang hô' hiêm? ac' không bang' mang lag thåt' thuong' :)
  
  - may doi banh' ðuc' co' xuong- may doi' choj net k vuong to tjnh' :))
  
  - dang dj tren duong bong~ thay that thu0ng, up' mat vao tu0ng laj thay ... bjnh' thu0ng. ^^
  
  - Traj tjm em chj? 2 lan mo? cua?. Don anh vao va' tông' cô? anh ra. =]]
  
  - tinh' yêu la' vinh~ cuu~, chi? co' 1 dieu co the? thay doj, do la ng.y. ^^
  
  - khj yeu ngu0j ta the' song chet co nhau. Khj ghet nhau ngu0j ta the' song chet vs nhau. Haha
  
  - chet cho ngu0j phu nu~ mjnh' yeu de~ hon song cung ho. ^^
  
  - thê? thao that co' haj. Neu ta co thê? sông' thêm 10 nam thj' phaj? mat 15 nam luyen tap the thao. @@ (tjn dc k?)
  
  - nhung~ dieu' chung minh dan' ông tôt' hon dan' ba':
  
  +, ông gia' tuyêt' tôt' bung con' ba' chua' tuyêt' dôc ac'.
  
  +, con ga' trông' dep hon ga' mai'. ^^
  
  +, nguoi' ta chuj? ngu0j nhjeu chuyen la' dô' dan' ba' chu' k chuj? la' dô' dan' ông. ^^, hehe
  
  *) nhung djeu chung mjnh phu nu~ tot hon dan ...

NamMDung NamMDung Jan 29, 2012 03:07PM
Hay mo rong cua so tam hon minh-ban se nhan dc rat nhieu dieu tu cuoc song