[NT] Phu quân không biết xấu hổ - Bích Tình.

[NT] Phu quân không biết xấu hổ - Bích Tình.

284 Reads 4 Votes 1 Part Story
Kyn Kyn By ryudeathxxx Updated Oct 16, 2013

Ngày nào sáng sớm tỉnh lại, gặp giường bờ ngồi một nhẹ nhàng mỹ nam.

	Quần áo bán mở, sóng mắt liễm diễm, có ngọc đài say tiên có tư thế.

	Ta kinh hãi, liền hỏi: "Công tử, trinh tiết có thể tại?"

	Trả lời: "Đêm qua trước khi, ta vẫn là hoàn bích chi thân."

	Nguyên lai tưởng rằng, ta là cầm thú, ta đoạt người trinh tiết.

	Bị hắn lừa nhập động phòng về sau, mới biết được ...

	Một câu, đây là một cái thất thân cùng bị thất thân, đẩy ngã cùng đổ ngược lên câu chuyện.

	Nội dung nhãn hiệu: Oan gia vui vẻ điền văn

	Tìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Tiền ngọc nhu, đoạn vân thành ┃ vai phụ: Mượt mà, thượng quan cảnh, kiều như hồng ┃ khác: Bích trời trong xanh, vui mừng nhân duyên, khuyên giải nhớ