Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)

Khốn Lưu - Thẩm Dạ Diễm (edit)

75.7K Reads 2.2K Votes 30 Part Story
Daisy By DaisyRedemption Updated Dec 23, 2016

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, nằm vùng, phúc hắc công, lãnh đạm thụ, công sủng thụ, ngược công, HE.
Số chương: 41
Editor: Daisy
Nhân vật chính: Chu Hồng x Đàm Thanh Tuyền
=======
Văn án:
Tôi lừa dối cậu, lợi dụng cậu, cậu không hận tôi sao?
Không sao cả.
Vậy nếu tôi nói tôi yêu cậu thì sao?
=======
Phúc hắc công cực kỳ lãnh đạm thụ (nhìn tên là biết a~) công sủng thụ, kết quả HE, còn muốn biết gì nữa ?

(Thanh Tuyền: dòng suối trong)

  • nguoc
  • đammỹ