Quan điểm về XD đội ngũ CB trong thời kỳ CNH-HĐH

Quan điểm về XD đội ngũ CB trong thời kỳ CNH-HĐH

21.4K Reads 48 Votes 1 Part Story
Trần Nhật Anh By trannhat863 Updated Dec 26, 2011

Câu1: phân tích những quan điểm về XD đội ngũ CB trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước

Trong bất cứ thời kỳ nào của cách mạng Việt Nam cán bộ,luôn là vấn đề trọng yếu, giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng  và thành công của sự nghiệp cách mạng. Hiện nay, chúng ta đang ra sức đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên nhiều mặt, hợp tác với nhiều quốc gia trên nhiều lĩnh vực nhằm tranh thủ vốn, khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý tiên tiến đưa đất nước phát triển theo con đường XHCN. Trước yêu cầu đổi mới toàn diện cùng với xu thế hội nhập đó, vai trò CB, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, kiện toàn và năng cao chất lượng đội ngũ CB, cả về năng lực chuyên môn lẫn phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay để gánh vác vận mệnh đất nước trở thành khâu then chốt và cấp thiết.

Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, đã thấy rõ vai trò của CB và công tác CB,đối với công ...

No comments listed yet.