YouTube Roleplay

YouTube Roleplay

22.9K Reads 405 Votes 117 Part Story
Josh Dun's Wife By xX-Kaneki-Xx Updated 2 days ago

:3

CherryWantsToBattle CherryWantsToBattle Dec 13, 2016
THIS IS GONNA BE DA BEST DAY OF MAH LII-AA-IFE.MAH LI-AH-AH-AH-AH-AH-AHHHHHHHH!!!
Miym_Uzumaki Miym_Uzumaki Dec 11, 2016
Okay... ahem, no rules? Then, I'm like, BEST RP DAY OF MAH LIFE!!!!!!
Yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaayayayatatayyayaayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaya6a6ayayayayayayayayayayqyqyayqyqyqyyayayayayayyaayyaayyayayayayayayayayayaayayayayay yaayyayaayyayayayayayayayaya
ArielMcPhail ArielMcPhail Nov 02, 2016
YUS NO RULES BVLOSNVCGKUK<B<MSDFMCHgv cvjn,xgfljcvndfkgxjfhkvdhg;ozxdihvio0pzxcjhgopiurshtnjkgyvibflizxbcvpisdubvglij