Play my Game; When the game resumed

Play my Game; When the game resumed

2.2K Reads 113 Votes 8 Part Story
Sir Pentツ By -DYSTOPIAN Updated Jan 19

Play My Game; When The Game Resumed [Vol. II]
 *  *  * 
 
"Let's resume the game," His confidence tells me that I'll lose again. His grin grew wider and I stumble to the wall... without any corner to run to. 
 
"But this time, I'll play fairly. Trust me, when this game ends, you'll be mine again," The arrogant smirk made me wanted to run and scream... but I didn't instead, I'm getting excited to play his game again. 
 
 * * * 
 Normal ang naging buhay ni Aria simula nang mawala si Trevor sa kanyang buhay ngunit nang-iwan siya ng isang alaala at palatandaan. Simple lang ang buhay nila ng anak niya. Natoon ang lahat ng pansin niya sa kanyang anak. Naging mahirap man ang buhay niya sa pag-aalaga sa kanyang pitong taong gulang na anak, nakayanan niya ito sa pamamagitan ng tulong ng kanyang pinakamatalik na kaibigang si Ynna. 
 
 Sa loob ng walong taong hindi nakita si Trevor, natutunan niyang maging tagumpay siya sa kanyang trabaho. Dahil sa kanilang tungkulin sa buhay, muling pinagtagpo ang tadhana nila. 
 
 Ngunit, alam ni Aria na ang kaharap na niyang Trevor ay hindi ang binatang Trevor na kilala niya noon ngayo'y isang lalakeng may prinsipyo sa buhay ang kinaharap niya. At ngayo'y nagbabalik siya para muling panalunan ang babaeng iniwan niya sa nakaraan. He would take every second, every moment, and everything just to make her his once more... even if it means resuming the game.
 *  *  * 
 Copyright © 2016 by -DYSTOPIAN
 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

 • company
 • family
 • love
 • playmygamevolume2
 • reunion
thatlioness thatlioness Aug 15, 2016
Yeeeyyyy!!! nag meet na rin sila. thank sa update ng book 2 author😊
JayDz08 JayDz08 Sep 06, 2016
Alam mo author kinakabahan na ako sa mga susunod na mangyayari 😱😱😭😭😁😂
JayDz08 JayDz08 Aug 13, 2016
Waaahh!!! Salamat sa update ng book 2 author 😭😍😁😘😘
ANNV12 ANNV12 Aug 14, 2016
What!!! AYIEE!!! Yay there's a book 2!! Hehehe UD PLEASE!!!"! ^_^