Lɛɢɨօռ Oʄ Tɦɛ Black

Lɛɢɨօռ Oʄ Tɦɛ Black

238 Reads 46 Votes 12 Part Story
Elizabeth Faith Johnson-Gilinsky By Gilinskys_my_lover Completed

Basɛɖ օʄʄ օʄ tɦɛ ʍօʋɨɛ ɮʏ Bʟaċҡ Vɛɨʟ Bʀɨɖɛs, Eʟɨʐaɮɛtɦ a sɦaքɛ sɦɨʄtɛʀ, աօʟʄ, ɨs saʋɛɖ ɮʏ Tɦɛ Wɨʟɖ Oռɛs. Pʀօքɦɛt, Mʏstɨċ, Dɛʋɨaռt, Dɛstʀօʏɛʀ, and The Mourner. Will they win the war or will they crumble under F.E.A.R.

It will only be a few parts because I want it to be so... Have fun reading.

  • andy
  • ashley
  • bvv
  • jake
  • jinxxferguson
  • legionoftheblack
  • çç