|| 3️⃣ NB2E_Team || BTS || IMAGINE TIME ||

|| 3️⃣ NB2E_Team || BTS || IMAGINE TIME ||

2.9K Reads 396 Votes 11 Part Story
NB2E-Find the Earth By NB2E_team Updated Jan 20

Hãy cùng hòa mình vào những câu truyện...
Mỗi câu truyện lại đem đến một cảm xúc khác nhau. Đóng vai làm nhân vật và cảm nhận ~ 
Tất cả đều là về BTS.
Tất cả đều là Imagine fanfiction ❤
|||Một sản phẩm bởi Notbelongtoearth Team|||

NB2E_team NB2E_team Jul 23, 2016
😂 Tốt ! Má làm gương cho các rds 👍 *thumb up* 
               -khoai-
Sii_HaeRin_NB Sii_HaeRin_NB Jul 23, 2016
Má Sii đag thăng và tưởng tượng nga ~~~~~ _Sii lầy_ 😙😙😙