[Chòm sao] Another

[Chòm sao] Another

2K Reads 159 Votes 19 Part Story
CG_Harusi_Shiho By HarusiShiho Updated Oct 14

[... Water accidentally, millennia away forever
Accidentally cloudy, cloudy forever still flying
Accidentally moon, moon playing with the wind
Accidentally, star grips my heart ...]

Dịch:
[... Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình, mây mãi vẫn bay
Trăng vô tình, trăng đùa với gió
Người vô tình, sao hiểu thấu lòng tôi ...]

Cái ảnh mà Cự Giải uống rượu đó, bạn tìm ở đâu vậy???