Decision

Decision

12.2K Reads 1.6K Votes 19 Part Story
Another World Of Me.. By NaWriting Updated 2 days ago

'Je hebt verschillende fases in je leven en in elke fase moet je een ander beslissing nemen.'

~ Tasniem ~

*Deels waargebeurd*

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
© NaWriting

Oke. 
               Decisiontime. 
               Kleine beslissingen, Grote beslissingen. 
               Ze bepalen de rest van je leven. 
               Wij wachten af in spanning, Tasniem. 
                  XX AnnA
Lady__S Lady__S Jul 27
Beetje onduidelijk waar dit verhaal naartoe zal leiden, ben benieuwd..