[All27][KHR] All27 Shortfic Collection.

[All27][KHR] All27 Shortfic Collection.

8.3K Reads 714 Votes 21 Part Story
Narcr By Halacto Updated a day ago

Chủ yếu là mấy fic ngắn ngắn hay là  Drapple nhỏ dưới 1k W hoặc ít hơn nữa của mấy cp khác ngoài 1827 hoặc là 1827x(?) v.v... do mình viết. Còn 1827 thì mình sẽ làm riêng một cái khác. Đương nhiên khi mình nói All27 thì tức là ko chừa một char nào x27 cả.

Author: me aka Hạ Lạc Tô (Koyama) 
Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về mình mà thuộc về Amano.
Pairing: All27.
Genres: S.A, romance, Drama, ....
Rating: T. 
Warning: OOC (may be)

  • all27
  • fanfiction
  • khr

No comments listed yet.