[All27][KHR] All27 Shortfic Collection.

[All27][KHR] All27 Shortfic Collection.

5K Reads 462 Votes 15 Part Story
Thực vật ăn thịt-biết phun lửa By Halacto Updated Dec 11, 2016

Chủ yếu là mấy fic ngắn ngắn hay là  Drapple nhỏ dưới 1k W hoặc ít hơn nữa của mấy cp khác ngoài 1827 hoặc là 1827x(?) v.v... do mình viết. Còn 1827 thì mình sẽ làm riêng một cái khác. Đương nhiên khi mình nói All27 thì tức là ko chừa một char nào x27 cả.

Author: me aka Hạ Lạc Tô (Koyama) 
Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về mình mà thuộc về Amano.
Pairing: All27.
Genres: S.A, romance, Drama, ....
Rating: T. 
Warning: OOC (may be)

No comments listed yet.