[Chuyển Ver][VKook][HopeMin][NamJin] Chưa Từng Hẹn Ước

[Chuyển Ver][VKook][HopeMin][NamJin] Chưa Từng Hẹn Ước

69.1K Reads 834 Votes 2 Part Story
박 지 민 By Mint_Minnie Completed

Vkook: main
Hopemin, Namjin: suýt main
Còn có một số thành viên Got 7 nữa

  • bts
  • hopemin
  • lụcxu
  • namjin
  • vkook
-potosique -potosique Jul 29
"Trai tài gái sắc" ??? :))) Ai là gái vậy làm ơn cho tôi link truyện gốc :))