Khế ước quân hôn - Tác giả: Yên Mang

18 Part Story 276K Reads 1.2K Votes
vann8989 By vann8989 Updated 2 months ago
Lâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn – một nam nhân tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà binh càn quấy ngấm vào tận óc.
    “Cô, tới từ đâu thì mau trở lại chỗ đó, nhà tôi không chào đón cô!” Đây là lời đầu tiên khi bọn họ gặp mặt.
    “Tôi, đã tới đây thì sẽ không tính  chuyện rời đi! Nhưng anh yên tâm, người tôi muốn kết hôn cùng là anh trai anh, không phải anh.”
câu nói hay
câu nói hay
câu nói hay
câu nói hay
câu nói hay
câu nói hay