എന്റെ സ്കൂൾ ഡയറി..

എന്റെ സ്കൂൾ ഡയറി..

11K Reads 1.5K Votes 18 Part Story
dEJa vU giRL... By NaJwA_JiBiN Updated 5 days ago

എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്ങിൽ എന്നു......

     ഇത് അഹാനയുടെയും അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അവളുടെ കുഞ്ഞുപ്രണയത്തിന്റ്റ്റെയും ഒരു കഥയാണ്.


ranked  #52 in teen fiction 28/10/2016


Cover courtesy to iLoveTheRainyDays.....

HisanaShajahan HisanaShajahan Jun 20, 2016
Shocked .. To see malayalam font in this app.. Glad to c 😥😥😍😘😍
KuruvillaChacko KuruvillaChacko Jun 30, 2016
You should also publish on valmeeki.com. Malayalam writers inu ule dedicated platform aanu.