എന്റെ സ്കൂൾ ഡയറി..

എന്റെ സ്കൂൾ ഡയറി..

17.5K Reads 2.3K Votes 23 Part Story
dEJa vU giRL... By NaJwA_JiBiN Updated 2 days ago

എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്ങിൽ എന്നു......

     ഇത് അഹാനയുടെയും കൃഷ്ന്റെയും  അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുപ്രണയത്തിന്റെയും ഒരു കഥയാണ്.


Cover courtesy to iLoveTheRainyDays.....

HisanaShajahan HisanaShajahan Jun 20, 2016
Shocked .. To see malayalam font in this app.. Glad to c 😥😥😍😘😍
KuruvillaChacko KuruvillaChacko Jun 30, 2016
You should also publish on valmeeki.com. Malayalam writers inu ule dedicated platform aanu.