[Series Drabbles] [Taeny] Some Sweet Stories About Taeny's Love

[Series Drabbles] [Taeny] Some Sweet Stories About Taeny's Love

39.6K Reads 2.7K Votes 38 Part Story
Mianie By RosabellaStephanie Updated Oct 08

TaeNy is everything~ ❤️

Viết truyện mà ko nói một tiếng luôn he ~ Bạn bè he
Hanjijung Hanjijung Apr 04
Rain rain rain . Singin in the rain !!! . Chế gét mưa ...!!!! Chế vừa chia tay dưới mưa .
Hwang Seobang...Nghe có vẻ hư cấu :))) Cơ mà mị thích ~ Viết tiếp điiiiii
- - Apr 03
Fany " cục nợ màu hường " mà nằm trên thì người khóc đích xác phải là Taeyeon =))))~ hỏng hết việc mần ăn ! Fany Fany sinh ra là để nằm dưới, phơi thân hưởng thụ =)))