Đại tứ hỉ hệ liệt - Nguyên Viện

Đại tứ hỉ hệ liệt - Nguyên Viện

35K Reads 232 Votes 33 Part Story
ame2101_rp By ame2101_rp Completed

Đây là hệ liệt về bốn huynh đệ tỷ muội hoàng gia Thương Nguyệt quốc

- Bộ thứ nhất: về Thương Nguyệt Ngạo Vân _ nhiếp chính vương, đại huynh:

Công chúa đùa giỡn tâm cơ 
Convert: meoconlunar
Editor: Yukio
Nguồn:hoanglac.wordpress.com

- Bộ thứ hai: về Thương Nguyệt Phi Tử _ đại công chúa, đại tỷ:

Trộm tặc làm càn
Converter: meoconlunar 
Edit: đường gia 
Beta: Yukio 
Nguồn: http://chuongbo.wordpress.com 

- Bộ thứ ba: về Thương Nguyệt Ngạo Vũ _ tướng quân, nhị huynh:

Tướng quân không tốt truy
Convert: meoconlunar
Editor: Yukio
Nguồn:hoanglac.wordpress.com

- Bộ thứ tư: về Thương Nguyệt Phi Hoàng _ nữ hoàng, tiểu muội:

Nữ hoàng yêu đùa giỡn
Convert: Meoconlunar
Edit: Flora
Nguồn:flora0712.com

  • codai
  • ngontinh
  • sắc

No comments listed yet.