Tình yêu, tự do,một mình

Tình yêu, tự do,một mình

6.5K Reads 29 Votes 1 Part Story
Damsan By Damsan Updated Oct 14, 2011

 OSHO

Tình yêu, tự do,một mình-love,freedom, alone

Công án về mối quan hệ - The Koan of Relationships

Mục lục Lời giới thiệu .......................................................

Phần một - Tình yêu

Chương một Uỷ mị .............................................

Chương hai Thực và giả - Bước đầu tiên ..........

Chương ba Đức hạnh của ích kỉ ........................ 

Chương bốn Gắn bó với cái không ....................

Phần hai - Từ thân thuộc tới việc quan hệ

Chương năm Tuần trăng mật không bao giờ chấm dứt .......................

Chương sáu Từ thèm khát tới yêu tới yêu thương .

Chương bẩy Để có khoảng cách ....................

Chương tám Công án về thân thuộc .................

Phần ba - Tự do

Chương chín Tabula Rasa ..................................... 

Chương mười Sự nô lệ nền tảng ........................... 

Chương mười một Đề phòng giáo hoàng .............. 

Chương mười hai Có cuộc sống sau dục không?... 

Chương mười ba Điều đó xảy ra ở một làng .......... 

P...