Mô hình kết nối cơ sở dữ liệu ado.net

Mô hình kết nối cơ sở dữ liệu ado.net

6.4K Reads 2 Votes 2 Part Story
SheetLy By SheetLy Updated Nov 08, 2010

MÔ HÌNH KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU ADO.NET

I. Giới thiệu về ADO.NET

-	ADO.NET là một trong  các lớp nằm trong bộ thư viện lớp cơ sở của NET Framework để cho phép các ứng dụng Windows(như c#, VB.net) hay các ứng dụng Web(như ASP.Net) thao tác dễ dàng với các nguồn dữ liệu.

-	Mục tiêu chính của ADO.NET là:

o	Cung cấp các lớp để thao tác dữ liệu trong cả hai môi trường là phi kết nối (Disconnected data) và kết nối (Connected data).

o	Tích hợp chặt chẽ với XML (Extensible Markup Language)

o	Tương tác với nhiều nguồn dữ liệu thông qua mô tả chung

o	Tối ưu truy cập nguồn dữ liệu (OLE DB & SQL server)

o	Làm việc trên môi trường Internet

-	Các lớp của ADO.NET được đặt trong Namespase là System.Data

-	ADO.NET bao gồm 2 provider để thao tác với các cơ sở dữ liệu là OLEDB provider  (nằm trong System.Data.OLEDB) dùng để truy xuất đến bất kỳ CSDL có hỗ trợ OLEDB; SQL Provider dữ liệu (nằm trong System.Data.SQLClient) chuyên dùng để truy xuất đến CSDL SQL Server (Không qua OLE DB nên nhanh hơn)...