Ôsin Nổi Loạn (Full + Ngoại truyện)

3 Part Story 543K Reads 1.3K Votes
M∈☀ By my_meo Completed
Nữ chính hài, ngốc nghếch vs nam chính đẹp trai, lạnh lùng cực điểm nhưng đã thầm yêu cô từ lâu ♥
  Liệu với tính cách lạnh như băng của anh, không muốn ai biết tình yêu dành cho cô thì cô có nhận ra được tình cảm của anh không ?
  
  P/S Truyện này Mèo post đã được sự đồng ý của tác giả
truyện thì hay nhưng cậu lấy nội dung của truyện hoa vô lệ thì cần phải thay đổi một chút chứ
                  9tuwf chỗ 4 năm sau cậu lấy nguyên đoạn của truyên đó mà ko chỉnh sửa thì truyện mất phong phú và thiếu ý tưởng sáng tạo.
                  đây là ý kiến của minh .chỉ mong bạn cố găng nên đừng dựa vào truyện khác mà lấy bố cục .(phải biết bố cục mình cần lấy là gì và bố cục đó có hợp ko )vì minh thấy đoạn 4 năm sau ........mẹ trịnh kim (lili) nói là cậu ấy bỏ trốn ko có tính logic.bạn nên sửa lại .like cho bạn
truyện thì hay nhưng cậu lấy nội dung của truyện hoa vô lệ thì cần phải thay đổi một chút chứ
                  9tuwf chỗ 4 năm sau cậu lấy nguyên đoạn của truyên đó mà ko chỉnh sửa thì truyện mất phong phú và thiếu ý tưởng sáng tạo.
                  đây là ý kiến của minh .chỉ mong bạn cố găng nên đừng dựa vào truyện khác mà lấy bố cục .(phải biết bố cục mình cần lấy là gì và bố cục đó có hợp ko )vì minh thấy đoạn 4 năm sau ........mẹ trịnh kim (lili) nói là cậu ấy bỏ trốn ko có tính logic.bạn nên sửa lại .like cho bạn
truyện thì hay nhưng cậu lấy nội dung của truyện hoa vô lệ thì cần phải thay đổi một chút chứ
                  9tuwf chỗ 4 năm sau cậu lấy nguyên đoạn của truyên đó mà ko chỉnh sửa thì truyện mất phong phú và thiếu ý tưởng sáng tạo.
                  đây là ý kiến của minh .chỉ mong bạn cố găng nên đừng dựa vào truyện khác mà lấy bố cục .(phải biết bố cục mình cần lấy là gì và bố cục đó có hợp ko )vì minh thấy đoạn 4 năm sau ........mẹ trịnh kim (lili) nói là cậu ấy bỏ trốn ko có tính logic.bạn nên sửa lại .like cho bạn
truyện thì hay nhưng cậu lấy nội dung của truyện hoa vô lệ thì cần phải thay đổi một chút chứ
                  9tuwf chỗ 4 năm sau cậu lấy nguyên đoạn của truyên đó mà ko chỉnh sửa thì truyện mất phong phú và thiếu ý tưởng sáng tạo.
                  đây là ý kiến của minh .chỉ mong bạn cố găng nên đừng dựa vào truyện khác mà lấy bố cục .(phải biết bố cục mình cần lấy là gì và bố cục đó có hợp ko )vì minh thấy đoạn 4 năm sau ........mẹ trịnh kim (lili) nói là cậu ấy bỏ trốn ko có tính logic.bạn nên sửa lại .like cho bạn
truyện thì hay nhưng cậu lấy nội dung của truyện hoa vô lệ thì cần phải thay đổi một chút chứ
                  9tuwf chỗ 4 năm sau cậu lấy nguyên đoạn của truyên đó mà ko chỉnh sửa thì truyện mất phong phú và thiếu ý tưởng sáng tạo.
                  đây là ý kiến của minh .chỉ mong bạn cố găng nên đừng dựa vào truyện khác mà lấy bố cục .(phải biết bố cục mình cần lấy là gì và bố cục đó có hợp ko )vì minh thấy đoạn 4 năm sau ........mẹ trịnh kim (lili) nói là cậu ấy bỏ trốn ko có tính logic.bạn nên sửa lại .like cho bạn
truyện thì hay nhưng cậu lấy nội dung của truyện hoa vô lệ thì cần phải thay đổi một chút chứ
                  9tuwf chỗ 4 năm sau cậu lấy nguyên đoạn của truyên đó mà ko chỉnh sửa thì truyện mất phong phú và thiếu ý tưởng sáng tạo.
                  đây là ý kiến của minh .chỉ mong bạn cố găng nên đừng dựa vào truyện khác mà lấy bố cục .(phải biết bố cục mình cần lấy là gì và bố cục đó có hợp ko )vì minh thấy đoạn 4 năm sau ........mẹ trịnh kim (lili) nói là cậu ấy bỏ trốn ko có tính logic.bạn nên sửa lại .like cho bạn