Trọng Nham 
Tác giả: Ngưu Giác Cung

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hào môn trạch đấu, ấm áp, 1×1, trung khuyển thâm tình công x cố chấp cơ trí thụ, chậm nhiệt văn, thanh thủy văn, HE

Nguồn raw + QT: Xà Viện tks n đã share

Tình trạng bản raw: Hoàn (106 chương chính văn + 2 phiên ngoại)

Tình trạng bản edit: Hoàn (18/04/2015 - 23/11/2015)

Editor: Jeremy

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả và phi thương mại.

LinhCandy396 LinhCandy396 Jun 03, 2017
Đọc lời độc thoại mà cười bể bụng 😂😂😂
LeSong90 LeSong90 May 31, 2017
Ko lẻ như ta nghĩ a.e nhà nó có ji ji saooooo. (₩_₩(..)
LinggSu LinggSu May 20, 2017
Không thích Tần đại ca làm công chút nào 😔😔
Suy nghĩ đang bay xa ngoài sức tưởng tượng, nghe xong câu này của nàng rớt xuống đất tan tành ko 1 mãnh vụn
aominekira aominekira Jun 28, 2017
Tình cái khỉ á đọc chỉ thấy khó chịu vcđ -_-
saimori saimori Dec 03, 2016
Ta lại thích thuộc tính đó trên thụ a....ngược công muôn năm nà