Trọng Nham 
Tác giả: Ngưu Giác Cung

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hào môn trạch đấu, ấm áp, 1×1, trung khuyển thâm tình công x cố chấp cơ trí thụ, chậm nhiệt văn, thanh thủy văn, HE

Nguồn raw + QT: Xà Viện tks n đã share

Tình trạng bản raw: Hoàn (106 chương chính văn + 2 phiên ngoại)

Tình trạng bản edit: Hoàn (18/04/2015 - 23/11/2015)

Editor: Jeremy

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả và phi thương mại.

Đọc lời độc thoại mà cười bể bụng 😂😂😂
LeSong90 LeSong90 May 31
Ko lẻ như ta nghĩ a.e nhà nó có ji ji saooooo. (₩_₩(..)
LinggSu LinggSu May 20
Không thích Tần đại ca làm công chút nào 😔😔
aominekira aominekira Jun 28
Tình cái khỉ á đọc chỉ thấy khó chịu vcđ -_-
saimori saimori Dec 03, 2016
Ta lại thích thuộc tính đó trên thụ a....ngược công muôn năm nà
tabu-buta tabu-buta Nov 03, 2016
Đúng a..
               Ta lại mún Tần Nhạc làm công chính...hị