Trọng Nham 
Tác giả: Ngưu Giác Cung

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hào môn trạch đấu, ấm áp, 1×1, trung khuyển thâm tình công x cố chấp cơ trí thụ, chậm nhiệt văn, thanh thủy văn, HE

Nguồn raw + QT: Xà Viện tks n đã share

Tình trạng bản raw: Hoàn (106 chương chính văn + 2 phiên ngoại)

Tình trạng bản edit: Hoàn (18/04/2015 - 23/11/2015)

Editor: Jeremy

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả và phi thương mại.

  Đọc lời độc thoại mà cười bể bụng 😂😂😂
  LeSong90 LeSong90 May 31
  Ko lẻ như ta nghĩ a.e nhà nó có ji ji saooooo. (₩_₩(..)
  LinggSu LinggSu May 20
  Không thích Tần đại ca làm công chút nào 😔😔
  aominekira aominekira Jun 28
  Tình cái khỉ á đọc chỉ thấy khó chịu vcđ -_-
  saimori saimori Dec 03, 2016
  Ta lại thích thuộc tính đó trên thụ a....ngược công muôn năm nà
  tabu-buta tabu-buta Nov 03, 2016
  Đúng a..
                 Ta lại mún Tần Nhạc làm công chính...hị