[Hiện đại ]Ta đem ngoại quải tu hảo -Ngã tưởng cật nhục (end +pn update)

[Hiện đại ]Ta đem ngoại quải tu hảo -Ngã tưởng cật nhục (end +pn update)

2.3K Reads 42 Votes 5 Part Story
Bánh bao hấp By IkeH49 Updated Dec 17, 2015

END _ +PN up dần 
Tag : Trọng sinh ,chậm nhiệt , chủ thụ , cường mỹ thông minh thụ (nói chung là tô tô tô đó ) ,sảng văn , thoải mái , nhiệt huyết thanh xuân làm giàu . song khiết ,hỗ sủng , tô sảng văn 
 Đây là cố sự về một cái thành đạt nhân sĩ trọng sinh về thời thơ ấu , dùng trí lực thay đổi nhân sinh con đường , làm giàu làm giàu bằng lĩnh vực IT . Thuận tiện bị một cái anh tuấn hồ ly nam nhân quải đi cảo cơ đường .. một đi không trở lại !

Giới thiệu : 
	Ta muốn nhất đưa lễ vật cho ngươi, là một cái có thể cùng ngươi dưới ánh mặt trời dắt tay cất bước quốc gia.

	Xuẩn tác giả dùng học tra trí lực khiêu chiến đắp nặn một cái học thần chủ giác, nhất định phải điểm tán [i]

	Ta nói thụ quân tô phá phía chân trời, các ngươi tin sao?

	Nghiêm túc mặt biểu thị: Văn danh là xuẩn tác giả đối thụ quân sám hối

	Cuối cùng, việc trọng yếu muốn nói ba lần --

	Này không là một phần hệ thống văn này không là một phần hệ thống văn này không là một phần hệ thống văn

	Ta chuẩn bị tô ta chuẩn bị tô ta chuẩn bị tô

	Chậm nhiệt chậm nhiệt chậm nhiệt

	↑ cảm tạ thỏ giấy quân làm bìa ngoài =3=
Nội dung nhãn mác: Sống lại

	Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Việt Ninh ┃ vai phụ: ┃ cái khác: